De mange pokerudtryk fra A-Å

Pokerspillet har udviklet sig rigtig meget igennem historien, hvilket også har givet rig mulighed for at en masse udtryk har kunne finde sit faste indpas i spillet. Det kan dog være utrolig forvirrende, hvis man som spiller eller tilskuer ikke har styr på udtrykkene, derfor kan du her læse om betydningen af de forskellige begreber i en oversigt fra A-Å.

 

A

Action: Dette er et udtryk, der vil blive brugt, hvis en spiller ikke fremkommer som værende klar over, at det er hans eller hendes tur. Begrebet vil blive brugt af dealeren til at gøre spilleren opmærksom på muligheden for at spille sin tur.

All-In: Her satser en deltager alle sine poletter i et bet. I denne situation vil derfor være slut med flere træk fra denne deltager, da personen ikke har mere at gøre godt med.

Ante: Når deltagerne inden start skal komme med et arbitrært bet, før selve spillet kan gå i gang.

 

B

Backdoor: En backdoor er en situation, hvor spilleren nu ligger inde med kort til både at vinde turn og river. Disse to udtryk bliver beskrevet yderligere under henholdsvis T og R.

Bad Beat: Dette er et udtryk for en situation, hvor der en deltager, der umiddelbart slet ikke så ud til at kunne vinde den nuværende pot, er så heldig at trække kortet, der lader ham eller hende vinde. Dermed vinder denne deltager over spilleren, der var den umiddelbare vinder.

Bet: Det omhandler de første poletter, der bliver lagt i potten ved en runde

Big Blind: Deltageren, der er til venstre for den spiller, der har lagt et small blind, skal lægge en stak poletter, der er dobbelt så stor, som den spilleren af small blind har lagt i potten.

Blank: Et udtryk for at kortet er ’blankt’, og at det derfor tilsyneladende ikke vil være til hjælp for nogen af spillerne.

Blind: Et blind er et påkrævet bet, hvor en eller flere spillere skal lægge poletter i potten før kortene er blevet uddelt.

Bluff: Situationen hvor ens bet ikke er tiltænkt som værende den bedste hånd. Dette skal gerne påvirke modstanderen til at komme med deres stærkeste hånd.

Board: Alle fælles kort i et hold’em spil.

Bottom Pair: Når en deltager bruger det laveste kort i floppet for at kunne lave et par med sine egne kort.

Burn: Tilfældet hvor dealeren tager det første kort i stakken fra, så det ikke bliver brugt af deltagerne. Ofte vil deltagerne aldrig se, hvad dette kort indeholdte.

Button: Denne bliver brugt til at indikere, hvem dealeren er i det pågældende spil.

Buy: Dette omhandler, hvad det koster at være med i pokerspillet.

 

C

Call: Her matcher deltageren de tidligere bets uden at lave et raise.

Calling Station: Dette er en spiller, der næsten aldrig laver er raise. Det vil sige, at det er en spiller, som en konkurrent gerne vil have i sit spil.

Cap: Begrænsningen på bets i en runde.

Case: Det fjerde og sidste kort af en bestemt rang, der er tilgængelig.

Center Pot: Den første pot der bliver lavet under en hånd.

Check: Når en deltager vælger ikke at lave et bet. Det svarer til ikke at lægge nogle penge i et bet.

Check Raise: Her tjekker en spiller sine kort og laver derefter et raise, efter spilleren før lavede et bet.

Cold Call: Når man caller mere end et bet i sin tur.

Come Hand: En hånd, der på det nuværende tidspunkt er svag, men har potentiale til at forbedre sig, når flere kort bliver behandlet eller afsløret.

Community Cards: De kort der ligger i midten af potten med forsiden op ad. Disse bliver delt imellem spillerne.

Complete Hand: En hånd med alle fem kort.

Connector: Den startende hånd i et hold’em, der har to kort, der er i rækkefølge i rank.

Counterfeit: Når en spiller gør sine kort mindre værdifulde, da kortene på bordet overgår dem.

Crack: At overgå en hånd, der typisk vil være af høj værdi.

Cripple: Situationen hvor en spiller har alle eller de fleste af de kort, som en konkurrent gerne ville have.

 

D

Dealer: Spilleren der uddeler kortene.

Dog: En forkortelse af ’underdog’.

Dominated Hand: En hånd der stort set altid taber til en bedre hånd.

Draw: Dette omhandler en hånd, der bliver spillet, som ikke er god, men den kan blive det, hvis de rette kort kommer.

Draw Dead: En deltager, der spiller sin hånd, selv om den ikke vil vinde potten.

 

E

Equity: Din retmæssige andel af en pot.

Expectation: Det beløb deltageren forventer at få i gennemsnit, hvis der bliver lavet et bestemt spil.

Extra Blind: Et blind der bliver lagt ind af en spiller, som lige er blevet en del af spillet.

 

F

Family Pot: En pot hvor næsten alle spillere caller før et flop.

Fast: Når en deltager spiller en hånd aggressivt ved at bette og raise så ofte som muligt.

Favourite: En poker hånd der statistisk er favoritten til at vinde.

Flop: De første tre kort i fælleskortene på bordet, der bliver lagt med forsiden op.

Foul: En hånd der ikke bliver spillet af den ene eller anden grund.

Free Card: Dette er et turn- eller river-kort, som deltageren ikke behøver at spiller på grund af et spil tidligere i hånden.

Free Roll: Det kan være to forskellige pokersituationer. Det kan være en enkelt spiller, der enten kan vinde eller dele potten. Det kan også være en turnering uden monetære gebyrer.

 

G

Gutshot Straight: En gutshot straight består af fem kort i rækkefølge. En standard straight består af kort af mindst to forskellige former, og den mest værdifuld straight flush består kun af kort i samme form.

 

H

Heads Up: En pot der kun bliver konkurreret om af to spillere.

Hit: Et flop der hjælper en spillers hånd.

Hole Cards: Kort der bliver uddelt til en spiller med bagsiden op ad.

House: Den etablering der kører spillet.

 

I

Implied Odds: Den mængde penge man regner med, der er i en pot i spillets slutning.

Inside Straight Draw: Den situation hvor en spiller søger en bestemt kortværdi for at kunne lave en straight.

 

J

Jackpot: En special bonus der bliver udbetalt til taberen af en hånd, hvis deltageren kan overgå en rigtig god hånd.

 

K

Kicker: Det højeste kort en spiller har på hånden, som ikke er matchet.

 

L

Live Blind: Det er et påtvunget bet, som bliver lagt før der er blevet uddelt kort.

 

M

Maniac: En spiller der laver mange hyper-aggressive raisings, bettings og bluffs.

Muck: Den stak af kort foran dealeren, som er blevet burnt eller folded.

 

N

No Limit: Tilfældet hvor der ikke er nogen begrænsning på, hvor meget en spiller må lægge af poletter i sit bet i sin tur.

Nuts: Den bedst mulige hånd ud fra bordet.

 

O

Offsuit: En starthånd med to forskellige former af kort.

One-Gap: En starthånd med to kort, der to fra hinanden i rank.

Open-Ended Straight Draw: En spiller der søger et eller to kortværdier for at kunne lave en straight.

Out: Et kort der vil få din hånd til at vinde.

Outrun: Når man vinder over en anden spiller.

Overcall: I tilfælde af at spiller caller et bet efter andre spillere allerede har lavet et call.

Overcard: Et kort der er højere end alle andre kort på bordet.

Overpair: Et overpair er et pocket pair, som er højere end nogle af de andre i et flop.

 

P

Pay Off: Dette omhandler, når en spiller caller et bet på en spiller, der allerede laver et bet, selv om han eller hun ikke kan slå betterens hånd. Potten er dog så tilstrækkeligt stor, at en spiller kan tillade sig at calle et bet alligevel.

Play the Board: Dette er, når en spiller viser sin hånd, selv om den ikke er bedre end den, der allerede er på bordet.

Pocket: De unikke kort som kun spilleren selv kan se.

Pocket Pair: En starthånd i hold’em der har to kort af samme rank, som giver et par.

Post: Når en spiller lægger et blind bet, som ofte vil være påkrævet, når spilleren først sætter sig til pokerspillet.

Pot-Limit: En version af poker hvor spillerne gerne på lægge et bet af samme værdi som potten.

Pot Odds: Den mængde penge der er i potten i forhold til de penge, en spiller må lægge i potten for at kunne få lov til at spille videre.

Price: De pot odds som en spiller får for sit call.

Protect: (1) Spilleren holder sine hænder på sine poletter eller kort. Det skal forhindre en kasseret hånd i at udføre et fouled, eller (2) når en spiller investerer flere penge i en pot, så de blinds, der tidligere er blevet lavet, ikke er spildte.

 

Q

Quads: Når der er fire af en slags kort.

 

R

Ragged: Et flop der umiddelbart ikke rigtig hjælper nogen af spillerne.

Rainbow: Et flop der indeholder tre forskellige former af kort, og dermed kan der ikke blive lavet flush i den pågældende runde.

Raise: At forhøje værdien af det nuværende bet.

Rake: En mængde penge der bliver fjernet fra alle pots af dealeren.

Rank: Dette er den numerisk værdi af et kort.

Represent: Dette er, når en deltager spiller som om, at han eller hun har en bestemt hånd.

Ring Game: Et helt almindeligt pokerspil. Dette er modsat en turnering.

River: Det femte og sidste fælleskort, som bliver lagt op med forsiden op alene.

Rock: En spiller, som spiller meget ”stramt”. Denne spiller vil eksempelvis kun lave et raise med en hånd med meget stor værdi.

Runner: En hånd, der er lavet ud fra kun at få fat i de rigtige kort fra river og turn.

 

S

Scare Card: Et kort, der kan få selv den bedste hånd til at fremstå som skrald.

Second Pair: Et par med den det anden højeste kort i et flop.

Sell: Det er situationen, hvor en spiller laver et bet på mindre end maksimum, når han eller hun ellers har en meget stærk hånd. Dette er i håb om, at de andre spillere vil lave et call, mens de ikke ville have lavet et bet på maksimum.

Semi-Bluff: Dette er et bet eller raise, om spilleren ikke håber på at bliver called af andre spillere.

Set: Når en spiller har tre af samme kort, hvor de to er i hånden, og det tredje er på bordet.

Short Stack: En mængde af poletter, der er noget mindre i forhold til andre spilleres mængde af poletter.

Showdown: Situationen hvor alle spillere viser deres kort frem for at bestemme, hvem der har kort af størst værdi.

Side Pot: Dette er en pot, som en spiller ikke har nogen interesse i, da han eller hun er løbet tør for poletter.

Slow Play: En deltager spiller en stærk hånd svagt, så flere deltagere kan blive i potten.

Small Blind: Det blind ud af to, der er af mindst værdi.

Smooth Call: Når en spiller laver et call. Dette implicerer ofte slow playing.

Split Pot: En pot, der bliver delt af to eller flere spillere, da de alle har en lige stor værdi af hænder.

Split Two Pair: En hånd med to par, hvor der et kort med samme rank på bordet, der matcher et i hvert par.

Spread-limit: Dette er en bettingstruktur, hvor en spiller på satse hvilken som helst mængde poletter i hvert bet.

Straddle: Et muligt ekstra blind bet, som bliver lavet af den spiller til venstre, der har lavet et big blind.

String Bet: Et bet hvor spilleren ikke får den påkrævede mængde af poletter med i én bevægelse. Spilleren kan blive påtvunget at tage sine poletter tilbage.

Structured: Dette skal betegne en bestemt struktur i et pokerspil.

Suited: En starthånd i hold’em, der har to kort af samme form.

 

T

Table Stakes: En regel i poker, hvor en spiller ikke må gå i sin lomme efter penge i løbet ad en hånd.

Tell: Dette er et hint, som en spiller uvidende kommer til at give til de andre spillere omkring sin værdien af sin hånd eksempelvis.

Tilt: Tilfældet hvor en deltager spiller meget vildt. Dette er eksempelvis når en deltager ikke spiller sit bedste, spiller mange bluffs og laver raise med dårlige hænder.

Time: (1) Når en spiller beder om tid til at tænke over sit træk, eller (2) en mængde penge, som blive samlet på button, så huset kan tjene sine penge.

Toke: En lille mængde penge af det vundne beløb, der bliver givet til dealeren af vinderen.

Top Pair: Et par med det højeste kort i et flop.

Top Set: Den højest mulige tur.

Top Two: To par med spillerens to ‘hole cards’ (se forklaring under H), der matcher de højeste kort på bordet.

Top and Bottom: To par med spillerens to ’hole cards’ (se forklaring under H), der matcher bade det laveste og det højeste kort på bordet.

Trips: Når der er tre af samme slags.

Turn: Det fjerde fælleskort vendt med forsiden op ad.

 

U

Under the Gun: Positionen for den deltager, der reagerer først på en betting-runde.

Underdog: En hånd der matematisk ikke er favoritten til at vinde.

 

V

Value: Når en spiller gerne vil have deres modstander til at lave et call på sit bet.

Variance: Et mål af hvordan en spillers spillekonto går op og ned.